Sny a představy se stávájí skutečností...

10. principů

17.11.2014 01:46

10 principů

Zakladatel Festivalu Burning Man Larry Harvey sepsal 10 zásad v roce 2004. Byly vytvořeny ne jako diktát jací by lidé měli být a jak by měli jednat, ale jako odraz kultury komunity a jejího vývoje od založení akce.

 

1.    Radikální přijetí

        Každý může být součástí Burning Man. Vítáme a respektujeme cizince. Neexistují žádné požadavky na naše účastníky.

 

2.    Darování

       Burning Man je věnován aktům darování. Hodnota daru není určená. Darovaní neočekává vrácení nebo výměnu za něco stejné hodnoty.

 

3.    Dekomodifikace

       V zájmu zachování ducha darování, se snažíme vytvořit soiální prostředí bez obchodního sponzoringu, transakcí, či reklamy. 

 

4.    Radikální soběstačnost

       Burning Man povzbuzuje jedince k objevování, zkoušení spoléhnutí se na vlastní vnitřní zdroje.

 

5.    Radikální sebevyjádření

       Tento princip vyplývá z jedinečného daru každého jednotlivce. Nikdo jiný než on sám nebo spolupracující skupina nemůže zjistit jeho obsah. Je nabízen jako dar pro ostatní. V tomto duchu by měl dárce respektovat práva a svobody příjemce.

 

6.    Společné úsilí

       Naše komunitní hotnoty podporují spolupráci. Snažíme se produkovat, propagovat a chránit sociální sítě, veřejné prostory, umělecká díla a způsoby komunikace, které tuto interakci podporují.  

 

7.    Občanská zodpovědnost

       Vážíme si občanské společnosti. Členové komunity, kteří organizují akce, by měli převzít odpovědnost za veřejné blaho a snažit se aby každý i každý účastník převzal svou odpovědnost. Musí také převzít odpovědnost za provádění akce v souladu s místními, státními a federálními zákony.

 

8.    Beze stopy

       Naše komunita respektuje životní prostředí. Zavázali jsme se, že po našem odchodu nezanecháme na místě, zádnou fyzickou stopu po našich aktivitách. Uklízíme po sobě a snažíme se, pokud je to možné, zanechat ta místa v lepším stavu, než když jsme je našli.

 

9.    Zapojení

       Naše komunita se zavazuje k radikální etice. Věříme, že k transformačním změnám, ať už jednotlivce nebo společnosti, může dojít pouze přes skrze hluboké zapojení každého účastníka. Dosahujeme toho děláním. Každý je zván ke spolupráci, k tomu aby hrál. Tvoříme reálný svět, prostřednictvím akcí, které otevírají srdce. 

 

10.    Bezprostřednost

 

         Bezprostřední zkušenost je, v mnoha ohledech, nejdůležítějším prubířským kamenem našich hodnot. Snažíme se překonávat překážky, které stojí mezi námi a uznáním našich vniřních ja, reality těch okolo nás, zapojení se do společnosti a kontakt s přírodním světem přesahujícím lidské síly. Je to nenahraditelná a nesdělitelná zkušenost.

Vyhledávání

Kontakt

Silicon Factory s.r.o. Křenova 7
Praha 6
162 00
724247001